»UK   KLLUB66

/status/
SinUs
grupa zostaje z(a)wiązana
domena SinUsTeam.org dla niej zabrana
timTen to MAKS cztery luda
nie mają ograniczeń i wierzą w cuda
jedno ich tylko wybrane zadanie
urokliwe acz niezasłyszane
czesać kasę życia użyć
p(i)różności własnej służyć
nie lękać się zbója ni smoków gromady
nigdy nie odmawiać nauczycielowi porady
w domku promyk nadziei gościć
kiedy trzeba gośćmi rościć
kręcić przelewać trybiki przesuwać
maski nakładać czaszki rozprufać
szare komórki zgrabnie szlifować
i nader wszystko... (F/M)ilować

· genesis
· teamTen
· kontakt

>home & Lem@:
SinUs Team nie przechowuje danych osobowych kogokolwiek.

+

Niniejszym ogłaszam rozpoczęcie działalności naszego Klubu. Jego ideą jest skupiać i aktywować ludzi dobrego i czystego serca, dla których filantropia nie jest tylko pustym hasłem czy chwilową modą.
Warunki uczestnictwa w tym elitarnym towarzystwie zawarte są w poniższym, sześciopunktowym Regulaminie. Najważniejszy z nich jest taki, iż KLLUB66 może skupiać najwyżej 66 członów. Spieszcie się więc - ilość miejsc jest wielce ograniczona!

Aha... po przeczytaniu Regulaminu może pojawić się w Was pytanie: "a co będę miał(-ła) z przystąpienia do Klubu?". Już odpowiadamy: "nie wiemy, nie zajmujemy się przepowiadaniem przyszłości" ;-)


Regulamin Klubu.
1. KLLUB66 może skupiać co najwyżej 66 członków.
2. Procedura przystąpienie do Klubu jest następująca:
a) każdy zainteresowany akcesją musi przesłać na adres kllub66[małpa]44tune.info maila, w którego tytule poda odpowiedź na podaną poniżej zagadkę, a samą odpowiedź (będzie nią liczba) poprzedzi ciągiem "a2014kacja#" (uwaga: cudzysłów nie jest elementem wymaganego ciągu znaków),
b) każdemu kandydatowi (zwanemu też aplikantem) przydzielony zostanie kolejny, wolny numer z zakresu od 1 do 66, a wiadomość o tym trafi zwrotnie na adres mailowy aplikanta. W mailu zwrotnym podany zostanie także drugi adres e-mail, służący do dalszych celów - vide punkt c) oraz kolejne instrukcje dotyczące dalszego postępowania nie ujęte niniejszym opisem,
c) w ciągu kolejnych 3 (słownie: trzech) dni roboczych (liczonych od dnia następnego, po dniu wysyłki maila z konta klub66 [at] 44tune.info do aplikanta), kandydat ma obowiązek dokonać wpłaty opłaty inicjującej (vide tabela poniżej, wraz z występującą tam uwagą) na poczet dowolnej organizacji pożytku publicznego zarejestrowanej w Polsce oraz przesłać stosowny skan potwierdzenia przelewu na właściwy adres e-mail (otrzymanym z adresu w domenie 44tune.info),
d) SinUs Team zastrzega sobie prawo sprawdzenia czy ww. wpłata faktycznie wpłynęła na konto wybranej przez kandydata organizacji pożytku publicznego,
e) po spełnieniu ww. warunków kandydat zostanie powiadomiony mailem o wstąpieniu do Klubu, do którego dołączony będzie stosowny certyfikat.

A teraz zagadka i przykład:
Ile liczb zawartych jest w tzw. najpiękniejszym wzorze matematyki?

Np. jeśli odpowiedzią jest 12, to tematem maila akcesyjnego powinno być:
a2014kacja#12

Uwaga: maile z błędną odpowiedzią lub takie, które będą miały nieprawidłowy tytuł będą automatycznie usuwane (bez czytania).

3. Każdy z członków Klubu ma obowiązek w ciągu roku dokonać wpłaty na konto(-a) dowolnych(-ej), wytypowanej(-nych) przez siebie organizacji pożytku publicznego kwoty nie mniejszej niż połowa poniesionej opłaty inicjującej członkostwo w Klubie.
Opłata musi być wniesiona (przy czym liczy się dzień wpływu środków na konto) przed upływem 366 dni od dnia uzyskania członkostwa (widniejącego na certyfikacje) lub właściwą jego rocznicą.
4. Wszystkie decyzje członków Klubu podejmowane są jednomyślnie.
5. Członek Klubu automatycznie pozbawiany jest członkostwa w przypadku złamania któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu.
6. Żaden z punktów niniejszego Regulaminu Klubu nie może być zniesiony lub zmieniony i ma on pierwszeństwo w stosunku do uchwał i decyzji klubowiczów.


Tabela opłat inicjujących przedstawia się następująco:

Nr Kandydata
Opłata
Nr Kandydata
Opłata
Nr Kandydata
Opłata
1
660,00
 
23
2692,79
 
45
10986,54
2
703,56
 
24
2870,51
 
46
11711,65
3
749,99
 
25
3059,97
 
47
12484,62
4
799,49
 
26
3261,93
 
48
13308,61
5
852,26
 
27
3477,21
 
49
14186,97
6
908,51
 
28
3706,71
 
50
15123,31
7
968,47
 
29
3951,35
 
51
16121,45
8
1032,39
 
30
4212,14
 
52
17185,47
9
1100,53
 
31
4490,14
 
53
18319,71
10
1173,16
 
32
4786,49
 
54
19528,81
11
1250,59
 
33
5102,40
 
55
20817,71
12
1333,13
 
34
5439,16
 
56
22191,68
13
1421,12
 
35
5798,14
 
57
23656,33
14
1514,91
 
36
6180,82
 
58
25217,65
15
1614,90
 
37
6588,75
 
59
26882,01
16
1721,48
 
38
7023,61
 
60
28656,23
17
1835,10
 
39
7487,17
 
61
30547,54
18
1956,21
 
40
7981,32
 
62
32563,68
19
2085,32
 
41
8508,09
 
63
34712,88
20
2222,96
 
42
9069,62
 
64
37003,93
21
2369,67
 
43
9668,22
 
65
39446,19
22
2526,07
 
44
10306,32
 
66
42049,64

Uwaga:

1.Podane wartości są kwotami w PLN w przypadku kandydatów z polskim obywatelstwem, w EUR dla obywateli "starej dwunastki" Unii Europejskiej oraz USD dla wszystkich pozostałych."

2.Wartości z tabeli w przypadku stosowania ich w stosunku do osób będących na listach 100 najbogatszych ludzi w Polsce lub na świecie wg miesięcznika Forbes (zawartych na stronach http://100najbogatszychpolakow.forbes.pl oraz http://www.forbes.com/billionaires/list/) należy podnieść do potęgi 1,33.