»UK   kontakt

/status/
SinUs
grupa zostaje z(a)wiązana
domena SinUsTeam.org dla niej zabrana
timTen to MAKS cztery luda
nie mają ograniczeń i wierzą w cuda
jedno ich tylko wybrane zadanie
urokliwe acz niezasłyszane
czesać kasę życia użyć
p(i)różności własnej służyć
nie lękać się zbója ni smoków gromady
nigdy nie odmawiać nauczycielowi porady
w domku promyk nadziei gościć
kiedy trzeba gośćmi rościć
kręcić przelewać trybiki przesuwać
maski nakładać czaszki rozprufać
szare komórki zgrabnie szlifować
i nader wszystko... (F/M)ilować

· genesis
· teamTen
· kontakt

>home & Lem@:
SinUs Team nie przechowuje danych osobowych kogokolwiek.

+

SinUs Team używa dwóch podstawowych, kontaktowych (poza adresami uruchomionymi na potrzeby KLLUB66) adresów e-mail:

1) normal box /skrzynka spamowa & publiczna/, o adresie:sinus.team[ at ]wp.pl

2) priorytet box /skrzynka no-spam & no-public/, o adresie:boxworddygit[ at ]sinusteam.org,
w którym:

word jest 33. wyrazem Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (liczenie należy rozpocząć po słowie "Preambuła", tzn. od "czystego" tekstu; pojedyncze litery, cyfry i liczby liczone są jako wyrazy; jeśli w poszukiwanym wyrazie występują polskie znaki diakrytyczne (tzw. ogonki) są one pomijane)

dygit jest brakującym ciągiem 6 kolejnych cyfr w następującym, logiczne uzasadnionym zbiorze liczb:859713275930758_6370_844714_2716441__403_

Przykład:
jeśli word = sprawiedliwości, a dygit = 123456, to:
priorytet box = boxsprawiedliwosci123456@sinusteam.org

I na taki adres należy wysłać wiadomość w opcji priorytet (będziemy starali się sprawdzać tę skrzynkę przynajmniej raz dziennie).